Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 228 222 168
napište nám

Rozbory balených vod
Shrnutí:
  • Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek
  • Rozbory balených vod jsou určeny:
    • Vyhláškou 252/2004 pro balené pitné vody
    • Vyhláškou 275/2004 pro balené minerální, pramenité a kojenecké vody
  • Požadavky na kvalitu balených vod jsou přísnější, než pro pitnou vodu z vodovodu, měly by tedy rozhodně splňovat požadavky na obsah látek, jako jsou kovy, pesticidy, cizorodé organické látky atp.
  • Rozbory zahrnují také stanovení mikrobiologických ukazatelů (koliformní bakterie, enterokoky atd.)
Rozbory balených vod dle legislativy
Balené vody jsou rozlišovány na balené přírodní minerální vody, balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené pitné vody. Pouze balené pitné vody jsou hodnoceny podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Ostatní druhy balených vod (minerální, pramenitá, kojenecká) musí splňovat požadavky popsané ve vyhlášce č. 275/2004 Sb. Balené vody jsou kvalitní podzemní vody, které vždy pocházejí z hlubinného, chráněného zdroje.  Požadavky na kvalitu těchto vod jsou proto přísnější, než pro pitnou vodu z vodovodu. Například pro obsah pesticidů platí pro balenou vodu přísnější limit než pro vodu z vodovodu a to 0,025 mg/l.
Jakost a kvalita balených vod je dána zejména obsahem mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, pro které jsou stanoveny příslušné limitní hodnoty. Balené vody, s výjimkou balené pitné vody, nesmí obsahovat cizorodé organické látky ve zjistitelném množství. Požadavky na analytické metody, jimiž se prokáže nepřítomnost těchto cizorodých látek je uvedena ve vyhlášce č. 275/2004 Sb. Námi nabízené rozbory tyto požadavky splňují.Bisfenol A
Jak se dostane do balené vody?
V současné době je bisfenol A (BPA) používán zejména jako surovina na výrobu tzv. polykarbonatů. Z polykarbonátu vyrábí řada užitkových předmětů pro domácnost, jako jsou nádoby na tekutiny, dózy na potraviny, barely na vodu, plastové příbory či kempingové jídelní soupravy. Ve stále větší míře se polykarbonát používá všude tam, kde přichází do styku s potravinami – od kojeneckých lahví až po ošetření vnitřního povrchu konzerv. Díky širokým možnostem využití BPA se ve stále větším množství dostává do životního prostředí a přes potravinové cykly proniká až do lidského organismu. Celosvětová produkce BPA činí kolem tří milionů tun ročně a neustále stoupá.

Předpisy pro bisfenol A
Podle současné legislativy (na základě nařízení vlády č. 23/2011 Sb.) byla pro BPA v České republice stanovena nejvyšší přípustná průměrná hodnota koncentrace pouze pro povrchové vody ve výši 35 μg/l.
V roce 2011 bylo ve všech zemích EU zakázáno používání Bisfenolu A v kojeneckých lahvích. Toto je jediné omezení pro celou EU. Ve Švédsku rozšířili tento zákaz i na obaly potravin, které jsou určeny dětem do 3 let věku a Francie v roce 2013 zakázala přítomnost BPA v obalech potravin pro děti do 3 let, v roce 2014 pak tento zákaz rozšířila na všechny obaly na potraviny.  V Connecticutu (USA) zakázali BPA nejen v kojeneckých lahvích, ale i v dalších výrobcích pro děti.

Zdravotní účinky bisfenolu A
Bisfenol A, podle pokusů na zvířatech, během nitroděložního vývoje ovlivňuje vývoj prsní tkáně plodu a zvyšuje riziko výskytu rakoviny prsu v pozdějším věku. U mužů způsobuje úbytek spermií. Studie také prokázaly, že má negativní účinky na fungování imunitního systému člověka. Vzhledem k těmto expozičním cestám představuje bisfenol A v současné době nejvýznamnější endokrinně disruptivní kontaminaci pro člověka. Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES, změněná směrnicí 2008/105/ES uvádí bisfenol A na seznamu látek podléhajících přezkumu pro případnou identifikaci jako prioritní látky nebo prioritní nebezpečné látky.
 Rozbory balených vod
Společnost Vodohospodářská správa ČR, s.r.o. zajišťuje veškeré analýzy balených vod, které jsou v souladu s legislativou – vyhláškou č. 275/2004 Sb. nebo vyhláškou č. 252/2004 Sb. Provádíme rozbory balených vod s použitím nejmodernějších přístrojů. Všechny metody používané pro stanovení pesticidů, cizorodých látek včetně bisfenolu A nebo mikrobiologické rozbory na přítomnost indikátorů patogenních mikroorganismů jsou plně validovány a akreditovány Českým institutem pro akreditaci.

Mikrobiologické parametry dle vyhlášky č. 275/2004
Ukazatele
Escherichia coli Siřičitany redukující střevní sporulující anaerobní bakterie
Koliformní bakterie Počet kolonií při 22 °C
Enterokoky Počet kolonií při 36 °C
Pseudomonas aeruginosa Mikroskopický obraz - živé organismy
Platí pro balené přírodní minerální vody a balené kojenecké pramenité vody
 
Fyzikálně chemické parametry dle vyhlášky č. 275/2004
1. Balené přírodní minerální vody
Ukazatele
Antimon Selen
Arsen Dusičnany
Baryum Dusitany
Bor Fluoridy
Chrom Kyanidy celkové
Kadmium Mangan
Měď Bromičnany*
Nikl Ozon*
Olovo Bromoformy*
Rtuť  
*vybrané ukazatele se stanovují pouze v případě použití úpravy pomocí vzduchu obohaceného ozonem

2. Balené kojenecké pramenité vody
Ukazatele
Antimon Konduktivita
Arsen pH
Baryum Sodík
Beryllium Sírany
Kadmium Látky rozpuštěné
Chrom Sulfan volný
Měď Barva
Kyanidy celkové Pach
Fluoridy Zákal
Olovo Železo
Mangan Huminové látky
Rtuť CHSK
Nikl Vápník
Dusičnany Hořčík
Dusitany Vápník a hořčík
Selen Bromičnany*
Hliník Ozon*
Amonné ionty Bromoformy*
Chloridy  
*vybrané ukazatele se stanovují pouze v případě použití úpravy pomocí vzduchu obohaceného ozonem
 
Cizorodé organické látky dle vyhlášky č. 275/2004 - balené vody, s výjimkou balené pitné vody, nesmí obsahovat cizorodé organické látky ve zjistitelném množství
Ukazatele
Tetrachlormethan Ethylbenzen
Dichlormethan Styren
1,2 dichloethan Benzo(a)pyren 
Chloerethen (Vinylchlorid) Chlorbenzen    
1,1 Dichlorethen (Ethylenchlorid) Dichlorbenzeny 
1,2 Dichlorethen Trichlorbenzeny 
Trichlorethen Pesticidy
Tetrachlorethen Polychlorované bifenyly - PCB (suma kongenerů 28,52,101,118,138,153,180)
Benzen Tenzidy aniontové
Toluen Látky extrahovatelné nepolární
Xyleny  
V případě jakýchkoliv dotazů na rozbory balených pitných vod je možno se na nás obrátit na naší zákaznické lince 721 321 802, nebo e-mailem na kozakova@vodosprava.cz.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ