NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 228 222 168
napište nám

Úvod »Informace o vodě » Provozní řád studny

Provozní řád studny

Péče o veřejné a komerčně využívané studny zahrnuje i vypracování provozního řádu.

Zde je stručný návod na jeho vypracování.

Provozní řády nezpracováváme!!!

 

Provozní řád studny pro (uvést oficiální název provozovny)

 

1. Identifikační údaje provozovatele studny (identifikace, adresa, IČ, zodpovědná osoba, telefonní číslo) :

 

2. Zdroj pitné vody, umístění (popsat studnu, parc.č., hloubky, kopaná nebo vrtaná):

 

Denní produkce vody …….. m3/den.

Účel užití vody: pitné účely, k přípravě teplé vody (napsat způsob ohřevu vody-průtokové ohřívače nebo kotel):

 

3. Kvalita surové vody (zhodnotit vodu dle rozboru,označit problematické ukazatele):

 

 

4. Způsob úpravy vody (uvést, zda se provádí zdrav.zabezpečení vody-desinfekce, toto je nutné pokud jsou problémy s mikrob.rozborem a je instalováno např. kontinuální chlorační zařízení, pokud se neprovádí uvést toto: Neprovádí se zdravotní zabezpečení vody kontinuálním způsobem, desinfekce je prováděna pouze jednorázově v rámci zdravotně-technické prohlídky studny.)

 

 

5. Plán kontrol provozu a technického stavu vodovodu  zařízení pro dodávku pitné vody:

 

Zdravotně-technické prohlídky studny s jejím následným vyčištěním a kontrola technického stavu vodovodu se provádí 1x ročně a zároveň se provádí nárazová desinfekce vody schválenými dezinfekčními přípravky (Savo pro úpravu pitné vody, Chloramin T)

 

6. Rozsah a četnost kontrol pitné vody:

 

Laboratorní kontrola, včetně odběru, je zajištěna u akreditované laboratoře v rozsahu a četnosti v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ),

tzn. 1x za rok krácený rozbor, 1x za dva roky úplný rozbor.

 

Trvalým místem odběru vzorků (např. kohoutek v kuchyňi): ………..

 

Výsledky analýz jsou laboratoří zasílány do informačního systému pitných vod „PiVo“.

 

7. Náhradní zásobování pitnou vodou:

 

V případě náhlého zhoršení kvality pitné vody bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou ….. ….. napsat jakým způsobem, např. dodávkou dostatečného množství balené vody, možnost přistavení cisterny s pitnou vodou

 

Po tuto dobu se musí všechny vodovodní baterie, ze kterých je pitná voda ze studny dodávána, označit nápisem „Voda není pitná“.

 

Dodávka pitné vody bude obnovena až po vyčištění studny, desinfekci vody a prověření kvality vody laboratorním rozborem. O situaci a jejím řešení je provozovatel povinen informovat orgán ochrany veřejné zdraví (KHS Střed.kraje).

 

Dle § 19 zákona 258/2000Sb. V platném znění, vlastní fyzické osoby přicházející při provozování vodovodu do přímého styku s pitnou vodou zdravotní průkaz.

 

 

Datum:

 

Podpis, příp. razítko: