NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 228 222 168
napište nám

Úvod »Informace o vodě » Kojenecká voda

Kojenecká voda

Abychom svým dětem nezpůsobili zbytečně zdravotní potíže, měli bychom znát povolené limity některých látek, které se mohou v kojenecké vodě nacházet, ale ve větším množství mohou být zdraví škodlivé. Hovoříme především o dusičnanech a dusitanech, z nichž se v případě nadměrné konzumace zeleniny a ovoce s vysokým obsahem dusičnanů a taktéž i při pití nevhodné vody mohou v organizmu vytvářet určité karcinogenní a teratogenní látky. V případě dlouhodobého vysokého příjmu dusičnanů do organizmu, tak vzniká riziko rakoviny tlustého střeva, u těhotných žen hrozí dokonce riziko potratu. Organizmus se do určité míry dokáže ubránit, jelikož určité množství methemoglobinu se nachází také v krvi u zdravého člověka. Avšak děti do 6 měsíců věku jsou obzvlášť citlivé na methemoglobinemii způsobenou dusičnany v pitné vodě (tzv. modrání kojenců). Z tohoto důvodu by se pro přípravu stravy pro kojence neměla používat voda s obsahem dusičnanů vyšším než 10 mg/l.

 

Kromě dusičnanů a dusitanů bychom si měli dát pozor také na těžké kovy. Pokud se ve vodě nacházejí ve velkém množství, může to mít katastrofální účinky na zdraví člověka. Lidský plod, dítě a mladý člověk reagují citlivěji na toxické působení těžkých kovů, jelikož jejich organizmus se rychle vyvíjí. Působení těžkých kovů v dětství se může odrazit v problémech s učením, zhoršením paměti, poškozením nervového systému a v problémech s chováním jako hyperaktivita a agresivita. Ve vyšších dávkách těžké kovy způsobují nezvratné poškození mozku.

 

Porovnání limitů: kojenecká voda vs. voda z vodovodu

Parametr Kojenecká voda Voda z vodovodu
Dusičnany 10 50
Dusitany 0,02 0,5
Sodík 20 200
Fluoridy 0,7 1,5
Chloridy 100 100
Antimon 0,003 0,005
Kyanidy 0,005 0,05
Arzen 0,005 0,01
Chrom 0,025 0,05
Kadmium 0,002 0,005
Měď 0,2 1
Olovo 0,005 0,01
Rtuť 0,0005 0,001

 

Mýty a fakty o vodě a dětech

 

Děti nejlépe vědí, kdy mají žízeň a o vodu požádají          -není to pravda

Děti a obzvláště ty nejmenší nepociťují žízeň jako dospělí, častokrát jsou jen mrzuté, plačtivé, unavené a je na nás rodičích, abychom rozeznali jejich potřebu. Důležité je podávat jim vodu v pravidelných intervalech po malých dávkách a nečekat až na akutní projevy žízně.

 

Děti by měli pít častěji než dospělí          -je to pravda

Čím je dítě mladší, tím více vody jeho tělo obsahuje a je zároveň nedostatečným přísunem tekutin také více ohroženo. Kapacita jeho močového měchýře je poměrně malá a je potřebné, aby dostávalo pít v pravidelných menších dávkách. Roční dítě potřebuje přibližně 1 až 1,5 litru tekutin, které dokáže částečně získat ze stravy a částečně doplnit právě pitím. V podstatě by každou hodinu, kromě spánku, mělo vypít cca 50 ml. Ideálním měřítkem je počet počůraných plínek (cca 5 - 6 na den).

 

Jestliže dítě naučím pít čistou vodu, vyhnu se problémům s obezitou          -je to pravda, ale...

Psychologové tvrdí, že děti se učí pozorováním a v průběhu prvních tří let jejich života se vytváří většina návyků pro další život, jako např. i základy správného stravování a pitného režimu. Pokud dětem "zatajíte" existenci jiných nápojů než vody dostatečně dlouho:

   -naučíte je, že zízeň se nejlehčeji hasí čistou vodou (jsou děti, kterým při takovém přístupu slazené nápoje vysloveně nechutnají)

   -vyhnete se odmítání zdravého jídla (sladké nápoje obsahují prázné kalorie a děti po jedné sklence 100% džusu mohou být plně zasycené)

   -hyperaktivitě (dítě, které vypije před spaním sladký nápoj, získá rychlou energii a zaručeně neusne)

   -máte větší šanci vyhnout se obezitě (i když zde je potřebné zmínit také nutnost vhodné stravy a dostatečného pohybu), problémům se zubním kazem a mnoha dalším zdravotním komplikacím

   -a v neposlední míře jim dáte do vínku správné stravovací návyky, což oceníte v době, když již nad dítětem ztratíte rodičovskou kontrolu. Potom  vás možná jednou váš školák překvapí, když odmítne kolový nápoj, který jeho ostatní spolužáci budou požadovat za cool.

 

Kojenci stačí mateřské mléko, nepotřebuje žádné jiné tekutiny          -je to pravda

Mateřské mléko je ideální a nejvhodnější základ pitného režimu děťátek minimálně do věku půl roku. Doplňování pitného režimu kojeneckou vodou v tomto věku je potřebné pouze při teplém počasí nebo zvýšené teplotě vašeho kojence. Pokud začínáme s přikrmováním, je vhodné začlenit do tohoto procesu také zaučování ke správnému pitnému režimu - zde platí jednoduché pravidlo - čistá voda je nejvhodnější volbou.

 

Kojenci nemohou pít minerálky          -je to pravda

Voda pro kojence má své doporučované hodnoty, neměla by mít vyšší obsah rozpuštěných látek než 500 mg/l. Většina minerálních vod má vyšší mineralizaci a hlavně obsahuje více sodíku. Kromě těchto údajů je vhodné všímat si ještě hodnoty vápníku a hořčíku jako prospěšných minerálů a ostře sledovat hodnoty dusičnanů a dusitanů, již zmíněného sodíku, ale i fluoru, chloru, či jiných nežádoucích látek např. i v pitné vodě. Balené kojenecké vody splňují všechna kvalitativní kritéria a jejich složení si můžete zkontrolovat na etiketě při nákupu.

 

Vodu při přípravě stravy pro kojence stačí nechat vzkypět          -je to pravda, ale...

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, také názory odborníků se výrazně liší. Pokud se snažíme varem odstranit oxid uhličitý, postačí, pokud vodu necháme vzkypět. Zároveň tím zneškodníme také mikroorganizmy, které by se ve vodě mohli nacházet.

 

Převařená voda s bílým povlakem po převaření není vhodná ke konzumaci          -není to pravda

Bílý povlak na převařené vodě představuje vysrážené minerály, především vápník a hořčík, je to projev obsahu těchto minerálů ve vodě, její tvrdosti. Je možné ho přefiltrovat přes jemný hadřík nebo sítko, pokud nám překáží. Obecně je pro pití doporučovaná středně tvrdá voda, obsah hořčíku v rozmezí 20 - 30 mg/l a vápníku v rozmezí 40 - 80 mg/l.

 

Škodlivé látky jako např. chlor či dusičnany se převařením odstraní          -není to pravda

Chlor je prchavá látka a tak by se zdálo, že by se varem měla odstranit. Spíše je však reálné, že vyprchá odstáním vody, než jejím převařením. Existují studie, kde množství chloru ve vodě při převařování vzrostlo, nejmarkantnější nárusty byly při převaření bez pokličky. Co se týče dusičnanů, ty se chovají stejně, odpařováním vody při převařování se jejich koncentrace ve výsledném nápoji zvyšuje. Zmiňované studie varují před 5 nebo 10 minutovým převařováním, protože může způsobit odpaření většího množství vody a tím i vyšší koncentraci potenciálních škodlivých látek (chlor, dusičnany, sodík) ve výsledném nápoji.

 

Kojenecká voda je určená pouze pro kojence a malé děti, ne pro dospělé          -není to pravda

Kojenecké vody jsou primárně určeny pro kojence, avšak jejich vysoká kvalita a zdraví prospěšné složení vyhovující i této nejcitlivější skupině je předurčuje na pití všemi věkovými kategoriemi - od prenatálního vývoje až po seniory. Obzvláště vhodné jsou pro těhotné ženy, kojící matky, děti všech věkových skupin, dlouhodobě nemocné, seniory, jakož i pro lidi, jímž záleží na svém zdraví.

 

Teplá voda z vodovodu je stejně kvalitní jako voda studená          -není to pravda

Teplá voda se může vyrábět z pitné vody, avšak jejím ohřevem se narušuje mikrobiologická stabilita. Proto se nedoporučuje na přímou konzumaci, pouze na použití jako užitková voda.

 

U nás v Čechách máme kvalitní pitnou vodu, voda z vodovodu je po převaření automaticky neškodná a vhodná pro přípravu stravy pro kojence          -nemusí to být pravda

Předtím než se rozhodnete dát vodu z vodovodu vašemu kojenci, je vhodné dát si vodu otestovat. Jsou lokality, kde voda z vodovodu splňuje (s výjimkou obsahu chloru) i limity kojenecké vody. Avšak ve všeobecnosti jsou limity vody z vodovodu podstatně benevolentnější než limity kojenecké vody, jako příklad uvádíme následující porovnání:

 

  kojenecká voda voda z vodovodu rozdíl
Dusičnany 10 mg/l 50 mg/l 5 násobek
Dusitany 0,02 mg/l 0,5 mg/l 25 násobek
Sodík 20 mg/l 200 mg/l 10 násobek
Chloridy 100 mg/l 100 mg/l -
Fluoridy 0,7 mg/l 1,5 mg/l 2 násobek
Měď 0,2 mg/l 1 mg/l

5 násobek

Balená voda má přímo na etiketě uveden rozbor.

 

Balená voda se po otevření musí ihned zkonzumovat, jinak se zkazí          -není to pravda

Otevřená voda by se měla skladovat v chladu a temnu a spotřebovat cca do 3 dnů. Je důležité nepít přímo z láhve, ale nalévat vodu do poháru, sliny, ale také vzduch ji totiž mohou zbytečně kontaminovat a urychlit zkázu. V zájmu zachování kvality vody je ideální ji po otevření skladovat v ledničce.

 

Balené vody se mají skladovat ve tmě a v chladu          -je to pravda

Tma není nezbytnou podmínkou skladování, na etiketě se uvádí uchování v suchu a chladu a ochrana před přímým slunečním světlem, které by mohlo negativně působit na kvalitu zabalené vody. Proto je vhodné nenechávat vodu např. v létě v autě. Materiál, který tvoří obal, je materiálem vhodným pro styk s potravinou a byl vyvinut pro tento účel - na ochranu a zachování osobitých vlastností balené vody - zároveň umožňuje konzumentovi mít ho neustále po ruce. Při jeho skladování stačí dbát o to, aby se zabránilo dlouhodobému vlivu zmíněných faktorů.

 

Aktualizováno dne 1. 12. 2014