Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 228 222 168
napište nám

LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOC

Legionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými bakteriemi. Méně závažnou formou onemocnění je infekce dýchacích cest zvaná pontiacká horečka. K nákaze legionářskou nemocí dochází obvykle vdechnutím drobných kapek vody (aerosolu) kontaminovaných bakterií Legionella. Většina jedinců exponovaných této bakterii však neonemocní a přenos onemocnění z člověka na člověka nebyl zaznamenán. Některé osoby mají vyšší riziko nákazy legionářskou nemocí, např. jedinci ve věku nad 45 let, kuřáci, těžcí alkoholici, lidé s chronickým respiračním onemocněním nebo onemocněním ledvin a lidé se sníženou imunitou.

Legionářská nemoc postihuje nejen širokou veřejnost, např. cestovatele ubytované v hotelích, ale rovněž zaměstnance, především techniky provádějící údržbu klimatizace nebo vodovodních zaří- zení. Je prokázáno, že bakterii Legionella mohou být pracovníci vystaveni v místech, kde se nacházejí přístroje vytvářející aerosol, zubaři, pracovníci v odvětví těžby ropy a pracující s plynovými zařízeními, svářeči, zaměstnanci mycích linek, horníci, pracovníci ve zdravotnictví, pracovníci v průmyslových čističkách odpadních vod v různých odvětvích, např. v celulózkách a papírnách.

V Evropě byla vytvořena síť pro zlepšení poznatků týkajících se epidemiologických a mikrobiologických aspektů legionářské nemoci (EWGLI). Ta však příliš nebere v úvahu jakákoli její rizika spojená s výkonem zaměstnání. To znamená, že není k dispozici dostatečné množství věrohodných údajů týkajících se legionář- ské nemoci v pracovních podmínkách. Síť EWGLI byla 1. dubna 2010 převedena do Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a přejmenována na Evropskou síť pro sledování legionář- ské nemoci (ELDSNet).

Podmínky pro růst bakterie Legionella

 • teplota vody mezi 20 °C a 45 °C,
 • nehybnost nebo nízký průtok vody,
 • vysoká mikrobiální koncentrace včetně řas, améb, slizu a jiných bakterií,
 • přítomnost biofi lmu, vodního kamene, usazenin, kalu, rzi nebo jiného organického materiálu,
 • poškozené instalatérské materiály, jako jsou gumová těsnění, která poskytují živiny podporující růst bakterií.

Rizikové systémy pro expozici bakterii Legionella

 • vodní systémy opatřené chladicí věží,
 • vodní systémy opatřené odpařovacím kondenzátorem,
 • systémy teplé a studené vody,
 • lázeňské bazény (rovněž známé jako vířivé koupele, vyhřívané lázně a vířivky),
 • zvlhčovače vzduchu a rozprašovače vody,
 • vodní trysky k zubařským křeslům,
 • provzdušňovací nádrže v biologických čističkách a průmyslových čističkách odpadních vod, „
 • vysokotlaké vodní čistící stroje,
 • ostatní přístroje a  systémy obsahující vodu, jejíž teplota může přesáhnout 20 °C a která se může uvolňovat v podobě spreje nebo aerosolu.

Čištění a údržba těchto systémů je spojena s rizikem expozice bakterii Legionella.

Kontrola rizik expozice bakterii Legionella

Rizika expozice bakterii Legionella jsou obvykle kontrolována prostřednictvím opatření, která předcházejí množení bakterie v systému a zmírněním expozice vodním kapkám a aerosolu. Mezi opatření patří: 

 • kontrola uvolňování vodního spreje, „
 • zabránění, aby se teplota vody pohybovala mezi 20 °C a 45 °C, „
 • zabránění nehybnosti vody, která může podporovat růst biofilmu, „
 • nepoužívání materiálů, ve kterých se usazují bakterie a ostatní mikroorganismy nebo které poskytují živiny pro růst mikroorganismů, „
 • udržování čistoty systémů a čistoty vody v těchto systémech.

Krajním případem je možnost používání osobních ochranných pracovních prostředků (jako jsou respirátory) pracovníky, kteří provádějí údržbu.

Zpráva agentury EU-OSHA: Legionella a legionářská nemoc: přehled politik

Obsahem této zprávy je regulační rámec týkající se bakterie Legionella a legionářské nemoci v Evropské unii, členských státech EU a v zemích mimo EU, spolu s dalšími normativními dokumenty, které se týkají uplatňování těchto právních předpisů (normy, pokyny, atd.) v praxi. Zpráva rovněž shrnuje politiku mezinárodních organizací, jako je SZO nebo ISO, a normalizačních orgánů, jako je CEN.

Téměř všechny evropské země přijaly postupy v oblasti veřejného zdraví proti bakterii Legionella na vnitrostátní úrovni a v několika z nich jsou tyto postupy uvedeny v právních předpisech BOZP jako samostatné téma. Ve většině zemí EU se na riziko nákazy bakterií Legionella spojené s výkonem zaměstnání vztahují zákony, vyhlášky atp. vycházející ze směrnice 2000/54/ES o  ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.

Řízení rizik expozice bakterii Legionella na lodích

Epidemie nákazy bakterií Legionella je propojena s prostředím na lodích, přičemž rizikovým faktorem nákazy jsou palubní vodní systémy. Inspektorát dopravy a vodního hospodářství Nizozemska (Inspectie Verkeer en Waterstaat) vytvořil pokyny pro řízení těchto rizik. Informace týkající se prevence kontaminace vodních systémů bakterií Legionella jsou předkládány v kontextu s jejich použitím na lodích. V těchto pokynech jsou rovněž uvedeny informace o příslušných orgánech pro různé typy přepravy a informace o analýze rizika nákazy bakterií Legionella a plánech týkajících se řízení těchto rizik.

Minimalizace rizika nákazy bakterií Legionella v maďarském farmaceutickém průmyslu

Určitý maďarský farmaceutický podnik je součástí celosvětové farmaceutické skupiny. Ve Francii, kde se nachází ústředí této skupiny, jsou rizika nákazy bakterií Legionella řízena vnitrostátními právními předpisy s opatřeními přísnějšími než v Maďarsku. Společnost se rovněž rozhodla uplatňovat francouzská opatření týkající se rizika nákazy bakterií Legionella ve svém maďarském závodě. Sledování nákazy bakterií Legionella odhalilo místa s vysokým rizikem v systému s cirkulací horké vody. Společnost vyčistila potrubí a zavedla pravidelné ošetřování systému tepelným šokem. Společnost rovněž vypracovala nový plán na řízení bezpečnosti cirkulace vody včetně jejího ochlazování. Tento standardní přístup společnosti pomohl zmírnit riziko kontaminace bakterií Legionella a dosud zabránil nákaze onemocněním.

Program sledování zdravého životního prostředí pro prevenci legionářské nemoci během olympijských her v Aténách v roce 2004 Program sledování zdravého životního prostředí byl zahájen pro olympijské hry v Aténách v roce 2004. Mezi mnoha činnostmi zahrnoval řadu inspekcí zaměřených na prevenci nákazy legionářskou nemocí z vodovodních systémů, chladících věží a okrasných fontán. Pro provádění kontroly byly navrženy standardizované protokoly a pro kvalitativní hodnocení byly vytvořeny bodovací systémy. Inspektoři zdravého životního prostředí byli vyškoleni v jednotném postupu inspekcí a v odběru vzorků vody pro stanovení přítomnosti bakterie Legionella. Pokyny týkající se prevence legionářské nemoci byly zveřejněny a rozeslány inspektorům i vlastníkům zařízení.

Hodnocení rizika jako způsob prevence kontaminace bakterií Legionella v italských vlacích

S ohledem na hodnocení rizika pro pracovníky a cestující ve vlacích vyplývající z expozice bakterii Legionella byla ustavena pracovní skupina odborníků z ISPESL, Trenitalia a RFI. Pro hodnocení a řízení biologického rizika na železnici byly v souladu s italským právním systémem (DLgs 81/2008) vypracovány ad hoc pokyny. Všichni zaměstnanci železnice byli školeni o rizicích spojených s nákazou bakterií Legionella. Byly vypracovány specifické „Pokyny pro prevenci a kontrolu kontaminace vodních cisteren vlakových vozů bakterií Legionella spp.” pro personál železnice a pracovníky údržbářských dílen, především pro ty, kteří pracují s vodovodními systémy, hydraulickými okruhy, provádějí čištění a opravy. Pracovníkům odpovědným za údržbu a dezinfekci nádrží, opravu hydraulických systémů a čištění vodních nádrží byly poskytnuty ochranné pracovní prostředky. Pro odborný personál byly k dispozici bezpečnostní listy týkající se všech chemických látek, desinfekčních prostředků, čisticích prostředků nebo přísad používaných pro hygienu a dezinfekci spolu s popisem jejich pracovních postupů.

Účinná kontrola výskytu bakterie Legionella v univerzitní nemocnici Saint-Luc v Bruselu

Univerzitní nemocnice Saint-Luc v Belgii (Cliniques universitaires Saint-Luc) má s prevencí růstu bakterie Legionella ve vodovodním systému pro dodávku teplé vody dlouhodobou zkušenost. Od roku 1980 nemocnice zavedla a zkoušela různá kontrolní opatření s různým stupněm úspěšnosti. V současné době používá s velkým úspěchem metodu chemické dezinfekce s použitím oxidu chloričitého: bakterie Legionella již není v teplé vodě detekovatelná. Automatická dávkovací jednotka pro oxid chloričitý je snadná na instalaci a údržbu. Koncentrace oxidu chloričitého je v souladu se zákonnými požadavky stávajících právních předpisů.

Další informace o předpisech týkajících se bakterie Legionella jsou uvedeny ve zprávě s názvem Legionella a legionářská nemoc: přehled politik na adrese:

http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-disease-policy-review.pdf/view

Tento informační list je k dispozici ve 24 jazycích na adrese:

http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets

Další informace týkajících se hodnocení rizika biologických činitelů jsou k dispozici na adrese:

http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact53/view

Další informace o osvědčených postupech s ohledem na kontrolu expozici bakterii Legionella jsou uvedeny v naší databázi případových studií na adrese:

 http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Gran Vía, 33, 48009 Bilbao, ŠPANĚLSKO

 Tel. +34 944794360, fax +34 944794383

E-mail: information@osha.europa.eu

 © Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.