NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 228 222 168
napište nám

Úvod »Informace o vodě » Pesticidy 1, 2, 4- triazol

Pesticidy 1, 2, 4- triazol

Oblast výskytu pesticidů a jejich relevantních metabolitů zůstává nadále aktuálním tématem výzkumných prací a monitoringu životního prostředí.

V uplynulých dvou letech se společnost ALS Czech Republic v Praze prostřednictvím svého vývojového projektového centra a jím řešených vědecko-výzkumných projektů zabývalo metodikou stanovení nového, toxikologicky relevantního, metabolitu triazolových pesticidů 1,2,4- triazolu a jeho monitoringem v životním prostředí, zejména ve vodách.  

Zajímavou vlastností této látky je, že je společným relevantním metabolitem hned několika účinných mateřských látek ze skupiny azolových pesticidů. Na 1,2,4-triazol se tedy rozkládají např. tebuconazol, propiconazol, epoxiconazol, cyproconazol, a další. Tento fakt přispívá k poměrně častému výskytu 1,2,4- triazolu v životním prostředí. Vlastní mateřské účinné látky jsou vzhledem k své spotřebě velmi často detekovány především ve vzorcích zemin, méně často pak ve vzorcích vod, což vedlo k hypotéze, že dochází k jejich přeměně a myšlence zavedení analýzy 1,2,4- triazolu a jeho monitoringu nejen v podzemních, ale také povrchových a pitných vodách.

Na potenciální možnost výskytu 1,2,4- triazolu, především v podzemních vodách nás přivedla spolupráce na několika výzkumných projektech probíhajících od roku 2018 ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, CHKO Moravský kras a za podpory Technologické agentury ČR (TAČR).

Námi nashromážděné výsledky za roky 2019 a 2020 byly právě přehledně publikovány v odborném periodiku Vodní hospodářství (https://vodnihospodarstvi.cz/124-triazol-neznamy-relevantni-metabolit-ve-vodach/).

Dosažené výsledky nás povzbuzují, i vzhledem k málo dostupným informacím o daném metabolitu, v pokračování našeho výzkumu i nadále. Mimoto jsme relevantní metabolit 1,2,4-triazol zařadili i do seznamu pesticidů, jejichž monitoring poskytujeme vodohospodářským společnostem pro rok 2021 v České i Slovenské republice a dalších evropských zemích.

Ing. Taťána Halešová, Vedoucí projektového centra