NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 228 222 168
napište nám

Úvod »Informace o vodě » Veřejná konzultace k vodě

Veřejná konzultace k vodě

V roce 2013 se poprvé v historii Evropské unie podařilo občanům sehnat dostatečný počet podpisů pod určitou petici ve všech zemích EU a tím donutit Evropskou komisi (EK) se danou problematikou a požadavky v petici vážně zabývat. Iniciativa občanů se jmenovala „Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity!“ (Zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod jsou lidská práva! Voda je veřejným statkem, nikoliv zbožím), ale dnes se zkráceně označuje jako Right2Water (Právo na vodu), a byla namířena proti snaze EK legislativně podpořit privatizaci služeb zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod (alespoň tak to iniciátoři a signatáři petice vnímali).

 

EK v reakci na iniciativu oznámila sérii kroků (viz http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_cs.htm), včetně úpravy sporného návrhu směrnice o udělování koncesí (vodohospodářské služby z ní byly vyjmuty) a dalších legislativních změn. V rámci těchto kroků se EK také rozhodla oslovit dotazníkem občany EU, aby zjistila jejich názory na zásobování pitnou vodou, jejich kvalitu a budoucí regulaci pitné vody v EU. Tiskovou zprávu k této akci najdete na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-710_cs.htm.

 

Dotazník v českém jazyce, který se vyplňuje on-line, najdete zde: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=CS. Dotazník je možné vyplnit od 23. června do 23. září 2014, kdy bude konzultace uzavřena.