NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 228 222 168
napište nám

Úvod »Informace o vodě » Mapování účinnosti nitrátové

Mapování účinnosti nitrátové

Společnost CENTRUM VODY s.r.o. mapovala na základě vlastních analýz stav dusičnanů a dalších kontaminantů ve vodních zdrojích po celé ČR. Účel tohoto projektu je zjištění účinnosti a dodržování nitrátové směrnice, (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů).

Nitrátová směrnice reguluje používání dusíkatých hnojiv v zemědělství v oblastech kde je zjištěn nadlimitní obsah dusičnanů ve vodních zdrojích pitné vody. Vyhlášená omezení jsou často porušována a není v silách kontrolních orgánů zajistit celoplošnou kontrolu dodržování směrnice.

Dochází ke znehodnocování vodních zdrojů využívaných jako zdroj pitné vody. Tento stav je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a nelze ho přehlížet. Konzumace vody s nadlimitním množstvím dusičnanů přináší zdravotní rizika, která se ve většině případů projeví v delším časovém horizontu.

Tento projekt je podporován naší analytickou laboratoří, která nabízí analýzu vody ve vybraných obcích za sníženou (dotovanou) cenu. Tímto způsobem se dostáváme k velkému množství odebraných vzorků a zlepšujeme tak pokrytí mapovaných oblastí.

Projekt má dvojí efekt, jednak je to mapování obsahu dusičnanů ve vodních zdrojích a nabídka dotovaných rozborů. Spousta lidí podceňuje pravidelnou kontrolu vlastního zdroje pitné vody z několika důvodů: vysoká cena za rozbor či důvěra k 10 až 20 let starým analýzám. Naše nabídka kontroly vody za sníženou cenu, včetně náběru vzorku, doručení výsledků atd. je velmi komfortní a přínosná.

Celé znění nitrátové směrnice můžete zhlédnout na adrese www.nitrat.cz