Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Primátorská 36
180 00 Praha 8
tel: 721 321 802
napište nám

Úvod » Rozbory pevných vzorků

Rozbory pevných vzorků - sedimenty, kaly, písky a další

Rozbory pevných vzorků zahrnují především tyto materiály: sedimenty, kaly, písky, půdu a bioodpady. Rozbory jsou prováděny především dle požadavků zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášek č. 382/2001 Sb. v platném znění, č. 257/2009 Sb. v platném znění a č. 341/2008 Sb. v platném znění. 

Rozbory jsou určeny převážně stavebním a vodohospodářským firmám, správcům toků a vodních ploch, provozovatelům ČOV, zemědělcům, společnostem zabývajícím se nakládáním s odpady atp.

V případě zájmu vypracujeme individuální nabídku dle Vašich požadavků.

 

  • Mikrobiologické parametry
  • Biologické parametry
  • Fyzikální parametry
  • Organické parametry
  • Anorganické parametry
  • Ekotoxikologické testy

 

 

Ukázka vybraných balíčků:

Zemina – rozbor dle MP MŽP 1/2014 - kovy

ukazatel

mez stanovitelnosti (mg/kg suš.)

ukazatel

mez stanovitelnosti (mg/kg suš.)

ukazatel

mez stanovitelnosti (mg/kg suš.)

Ag

0,5

Cr (VI)*

0,06

Pb

1

As

0,5

Cu

1

Sb

0,5

B

1

Fe

10

Se

2

Ba

0,2

Hg

0,2

Sn

1

Be

0,01

Mn

0,5

V

0,1

Cd

0,4

Mo

0,4

Zn

3

Co

0,2

Ni

1

 

 

úprava vzorku pro stanovení kovů - celkový rozklad

homogenizace a drcení pevného vzorku (zrnitost: < 4 mm, množství: <1kg)

homogenizace pevného vzorku – sušení a mletí (zrnitost: < 0,25 mm, množství: 300 g o výchozí zrnitosti < 4 mm)

sušina při 105 °C

Kód: S-MET20-MECZ3

Vzorkovnice, množství vzorku: sklo nebo plast, 50 g suchého vzorku

Metody: ICP-OES, *IC

Legislativa: metodický pokyn MŽP uveřejněný ve Věstníku MŽP 1/2014

 

Zeminy – rozbor dle MP MŽP 1/2014 – monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované) – BTEX a styren

ukazatel

mez stanovitelnosti

(mg/kg suš.)

ukazatel

mez stanovitelnosti

(mg/kg suš.)

benzen

0,01

m,p-xylen

0,02

toluen

0,03

o-xylen

0,01

ethylbenzen

0,02

xyleny suma

0,03

 

 

styren

0,04

Kód: S-BTEXS-MS

Vzorkovnice, množství vzorku: tmavé sklo, 30 g suchého vzorku

Metody: GC-MS

Legislativa: metodický pokyn MŽP uveřejněný ve Věstníku MŽP 1/2014

 

Zeminy – rozbor dle MP MŽP 1/2014 – polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

ukazatel

mez stanovitelnosti

(mg/kg suš.)

ukazatel

mez stanovitelnosti

(mg/kg suš.)

PAU dle MP MŽP 1/2014:

acenaften

0,01

fluoren

0,01

anthracen

0,01

fluoranthen

0,01

benzo(a)anthracen

0,01

chrysen

0,01

benzo(a)pyren

0,01

indeno(1,2,3cd)pyren

0,01

benzo(b)fluoranthen

0,01

naftalen

0,01

benzo(k)fluoranthen

0,01

pyren

0,01

dibenzo(a,h)antracen

0,01

 

 

Ostatní PAU:

acenaftylen

0,01

fenanthren

0,01

benzo(g,h,i)perylen

0,01

 

 

Kód: S-PAHGMS01

Vzorkovnice, množství vzorku: tmavé sklo, 50 g suchého vzorku

Metody: GC-MS

Legislativa: metodický pokyn MŽP uveřejněný ve Věstníku MŽP 1/2014

 

Zeminy – rozbor dle MP MŽP 1/2014 – pesticidy organicky chlorované

ukazatel

mez stanovitelnosti

(mg/kg suš.)

ukazatel

mez stanovitelnosti

(mg/kg suš.)

OCP dle MP MŽP 1/2014:

aldrin

0,01

hexachlorbutadien

0,01

dieldrin

0,01

alfa-hexaclorcyklohexan

0,01

endrin

0,01

beta-hexaclorcyklohexan

0,01

p,p-DDD

0,01

gama-hexaclorcyklohexan

0,01

p,p-DDE

0,01

heptachlor

0,01

p,p-DDT

0,01

cis-heptachlor epoxid

0,01

alfa-endosulfan

0,01

trans-heptachlor epoxid

0,01

beta-endosulfan

0,01

methoxychlor

0,01

suma endosulfanů

0,02

trifluralin

0,01

Ostatní OCP:

o,p-DDD

0,01

delta-hexachlorcyklohexan

0,01

o,p-DDE

0,01

epsilon- hexachlorcyklohexan

0,01

o,p-DDT

0,01

isodrin

0,01

1,2,3,4-tetrachlorbenzen

0,01

telodrin

0,01

1,2,3,5+1,2,4,5-tetrachlorbenzen

0,02

hexachlorethan

0,01

pentachlorbenzen

0,01

suma DDT – 4 isomerů

0,04

hexachlorbenzen

0,005

suma DDT – 6 isomerů

0,06

 

 

suma 4 hexachlorcyklohexanů

0,04

 

 

suma 3 tetrachlorbenzenů

0,03

Kód: S-OCPECD01

Vzorkovnice, množství vzorku: tmavé sklo, 50 g suchého vzorku

Metoda: GC-ECD

Legislativa: metodický pokyn MŽP uveřejněný ve Věstníku MŽP 1/2014

 

Sedimenty pro použití na zemědělskou půdu – rozbor dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. – ekotoxikologické testy

ukazatel

test toxicity na roupici (Enchytraeus crypticus)

test toxicity na chvostoskoku (Folsomia candida)

inhibice nitrifikace

inhibice růstu vyšších rostlin (Lactuca sativa)

Kód: S-TOX-SE-VT

Vzorkovnice, množství vzorku: sklo nebo plast, 2 kg suchého vzorku (sedimentu) a sklo nebo plast, 2 kg suchého vzorku půdy

Legislativa: vyhláška č. 257/2009, příloha č. 4, tab. 1 a příloha č. 6

 

Sedimenty pro použití na zemědělskou půdu – rozbor dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. - mikrobiologické ukazatele

ukazatel

ukazatel

termotolerantní koliformní bakterie

Salmonella sp.

enterokoky

 

Kód: S-WB-BIO-341

Vzorkovnice, množství vzorku: 5x sterilní sklo, 5x 200 g suchého vzorku

Legislativa: vyhláška č. 257/2009, příloha č. 4, tab. 2 a příloha č. 6

 

Sedimenty pro použití na zemědělskou půdu – rozbor dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. – vlastnosti

ukazatel

mez stanovitelnosti

(jednotka)

ukazatel

mez stanovitelnosti

(jednotka)

pH (CaCl2)

1

Ca

5 mg/kg suš.

ztráta žíháním – organické látky

0,1 % suš.

Mg

5 mg/kg suš.

N – celkový dusík

50 mg/kg suš.

K

5 mg/kg suš.

NH4-N – amoniakální dusík

0,4 mg/kg suš.

P

5 mg/kg suš.

NO3-N – dusičnanový dusík

4 mg/kg suš.

 

 

homogenizace a drcení pevného vzorku (zrnitost: < 4 mm, množství: < 1 kg)

homogenizace pevného vzorku – sušení a mletí (zrnitost: < 0,25 mm, množství: 300 g o výchozí zrnitosti < 4 mm)

úprava vzorku pro stanovení kovů – Mehlich

příprava vodného výluhu (množství: 1/2 l, poměr: 1:10, doba: 4-24 h, zrnitost: <4 mm)

sušina při 105 °C

Kód: S-SE-257-6

Vzorkovnice, množství vzorku: plast, 250 g suchého vzorku

Metody: ICP-OES, SPC

Legislativa: vyhláška č. 257/2009, příloha č. 6

 

Písek na venkovních hracích plochách – rozbor dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. – mikrobiologické ukazatele

ukazatel

ukazatel

geohelminti (živá stadia) - počet

termotolerantní koliformní bakterie

enterokoky

 

Kód: S-SA-BIO-238

Vzorkovnice, množství vzorku: 5x sterilní sklo, 5x 200 g suchého vzorku

Legislativa: vyhláška č. 238/2011, ve znění vyhl. č. 97/2014 a 1/2016 Sb., příloha č. 14, tab. 1

 

Písek na venkovních hracích plochách – rozbor dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. – kovy – celkový rozklad

ukazatel

mez stanovitelnosti

(mg/kg suš.)

ukazatel

mez stanovitelnosti

(mg/kg suš.)

As

0,5

Hg

0,2

Be

0,01

Mo

0,4

Cd

0,4

Ni

1

Co

0,2

Pb

1

Cr

0,5

V

0,1

Cu

1

Zn

3

úprava vzorku – celkový rozklad

homogenizace pevného vzorku - sušení a prosévání (zrnitost: < 2 mm, množství: < 20g)

sušina při 105 °C

Kód: S-SA-MET-238

Vzorkovnice, množství vzorku: sklo nebo plast, 50 g suchého vzorku

Metody: ICP-OES

Legislativa: vyhláška č. 238/2011, ve znění vyhl. č. 97/2014 a 1/2016 Sb., příloha č. 14, tab. 2

 

Anorganické ukazatele v pevných matricích

ukazatel

mez stanovitelnosti

(jednotka)

vzorkovnice,

množství suchého vzorku

kód

amoniak a amonné ionty ve vodném výluhu

0,5 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-NH4-SPC

dusičnany ve vodném výluhu

20 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-NO3-SPC

dusík amoniakální ve vodném výluhu

0,4 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-NH4-SPC

dusík celkový

50 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-NTOT-PHO

dusík dle Kjeldahla

50 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-NKJ-PHO

dusík dusičnanový ve vodném výluhu

4 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-NO3-SPC

dusík dusitanový ve vodném výluhu

0,02 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-NO2-SPC

dusík organický:

   - dusík dle Kjeldahla

   - dusík amoniakální ve vodném výluhu

   - sušina při 105 °C

5 mg/kg suš.

50 mg/kg suš.

0,4 mg/kg suš.

 

plast, 50 g

S-NORG

dusitany ve vodném výluhu

0,05 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-NO2-SPC

fluor

300 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-F-ISE

fosfor celkový, fosfor jako P2O5* (fotometricky)

0,05% suš.

plast, 50 g

S-P2O5-PHO

fosfor celkový (ICP-OES)

úprava vzorku - celkový rozklad

5 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-METAXHB1

S-PMETHB

FOS/TAC poměr

0,01

plast, 50 g

S-FOSTACTIT

konduktivita (vodivost) při 25°C

1 mS/m

plast, 50 g

S-CON-ELE02

konduktivita (vodivost) při 25°C

   objemová hmotnost

(pomocné růstové látky a substráty)

1 mS/m

100 g/l

plast, 50 g

S-CON

chloridy

40 mg/kg suš.

plast, 20 g

S-CL-TIT

křemík (jako SiO2)*

0,1% suš.

plast, 50 g

S-SIO2-GR

kyanidy celkové

0,1 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-CNT-PHO

kyanidy volné (snadno uvolnitelné)

0,1 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-CNF-PHO

kyanidy komplexní:

   - kyanidy celkové

   - kyanidy volné (snadno uvolnitelné)

   - sušina při 105 °C

0,1 mg/kg suš.

0,1 mg/kg suš.

0,1 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-CNC

kyselinová neutralizační kapacita (KNK) do pH 4 - odpady

0,1 mol/kg suš.

plast, 50 g

S-ANC4W-TIT

kyselinová neutralizační kapacita (KNK) do pH 4 - odpady, vč. přípravy vzorků:

- homogenizace a drcení pevného vzorku (zrnitost: < 4 mm, množství: 0-1 kg)

- homogenizace pevného vzorku – sušení a mletí (zrnitost: < 0,25 mm, množství: 300 g o výchozí zrnitosti < 4 mm)

0,1 mol/kg suš.

plast, 50 g

S-W-ANC4-PREP

měrná hmotnost

0,01 g/cm3

plast, 50 g

S-SGRAV-GR

organická sušina

0,1% suš.

plast, 50 g

S-ORGDM-GR

pH

1

plast, 50 g

S-PHH2O-ELE

pH (aktivní) - kompost

1

plast, 50 g

S-PHAC-ELE

síra celková – coulometricky*

0,01 % sušiny

plast, 50 g*

S-TS-COU

síra celková – gravimetricky*,

síra celk. jako SO3

0,1 % sušiny

0,25 % sušiny

plast, 50 g*

S-TS-GR

sírany celkové - gravimetricky*

0,1% suš.

plast, 50 g

S-SO4-GR

sítová a sedimentační analýza (celková granulometrická analýza)

12 frakcí (<0,002 mm - >2 mm):

   <0,002 mm

   0,002 – 0,004 mm

   0,004 - 0,008 mm

   0,008 – 0,016 mm

   0,016 – 0,032 mm

   0,032 – 0,063 mm

   0,063 – 0,125 mm

   0,125 – 0,25 mm

   0,25 – 0,5 mm

   0,5 – 1 mm

   1 – 2 mm

   >2 mm

 

 

 

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

plast, 500 g

S-GSAT-GR

sítová a sedimentační analýza (granulometrická analýza) - písek, kal, jíl

0,1%

plast, 100 g

S-TEXT-ANL

sítová a sedimentační analýza (celková granulometrická analýza) - přílohy GRADISTAT

-

-

S-GRADISTAT-SUP

sítová analýza - podíl nadsítné frakce, síto 31,5 mm

0,01 %

plast, 1000 g

S-F31.5A

sítová analýza - podíl nadsítné frakce, síto 4 mm

0,01 %

plast, 100 g

S-F4A

sítová analýza - podíl nadsítné frakce, síto 2 mm

0,01 %

plast, 100 g

S-F2A

sítová analýza - podíl podsítné frakce, síto 0,063 mm

0,01 %

plast, 100 g

S-F0.063B

sítový analýza - podíl nadsítné frakce, síto 0,063 mm

0,01 %

plast, 100 g

S-F0.063A

sítová analýza za mokra

7 frakcí (<0,063 mm - >2 mm):

   >0,063 mm

   0,063 – 0,125 mm

   0,125 – 0,25 mm

   0,25 – 0,5 mm

   0,5 – 1 mm

   1 – 2 mm

   >2 mm

 

 

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

plast, 500 g

S-GSAWS-GR

skelet 2-4 mm a >4 mm

0,01 %

plast, 100 g

S-SKELET

sušina při 105 °C – zeminy, sedimenty, půdy, písek

0,1%

plast, 50 g

S-DRY-GRCI

sypná hmotnost (volná)

0,01 g/dm3

plast, 1,5 kg

S-PDENS-GR

TIC (celkový anorganický uhlík)*

0,1 % suš.

sklo, 50 g

S-TIC-COU

uhličitany*

0,05 % suš.

sklo, 50 g

S-TIC-COU

uran celkový* (fotometricky), resp. výpočet aktivity U-238

4 mg/kg suš., resp.

50 Bq/kg suš. U-238

plast, 10 g

S-U-PHO

uran celkový (ICP-OES)

úprava vzorku – celkový rozklad

1 mg/kg suš.

plast, 50 g

S-METAXHB3

S-PMETHB

ztráta žíháním při 550 °C

0,1% suš.

plast, 50 g

S-LI550GR

ztráta žíháním při 550 °C, vč. přípravy vzorků:

   - homogenizace a drcení pevného vzorku

   (zrnitost: < 4 mm, množství: 0-1 kg)

   - homogenizace pevného vzorku – sušení a

   mletí (zrnitost: < 0,25 mm, množství: 300 g o

   výchozí zrnitosti < 4 mm)

   - sušina při 105 °C

0,1 % suš.

plast, 50 g

S-LI550-PREP

ztráta žíháním při 1100 °C - silikátové materiály

0,1% suš.

plast, 50 g

S-LI1100GR

Poznámky:

* pokud obsahuje vzorek zrnitost částic > 0,07 mm, je třeba před stanovením vzorek upravit na zrnitost < 0,07 mm