NOVINKY

arr3Rozbory balených vod Shrnutí: Balené vody musí splňovat požadavky legislativy na obsah cizorodých látek Rozbory... arr3LEGIONELLA A LEGIONÁŘSKÁ NEMOCLegionářská nemoc je druh pneumonie způsobený bakterií Legionella pneumophila a příbuznými... arr3Novela vyhlášky č. 252/2004 Sb.Dne 14.5.2014 byla vydána ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 83/2014 Sb. novela vyhlášky č. 252/2004... arr3Zapáchající teplá (ohřívaná) vodaTaké Vás trápí nepříjemný zápach teplé vody? Už jste vyzkoušeli všechny možné rady na odstranění...

KONTAKTY

Vodohospodářská správa ČR
Konšelská 1403/2
180 00 Praha 8
tel: 721 321 802
napište nám

Úvod » Informace o vodě » Desatero správné péče

Informace o vodě / Desatero správné péče

Co je vnitřní vodovod? Je to potrubí určené pro rozvod pitné nebo teplé vody po domě, které navazuje na

konec vodovodní přípojky nebo na jiný zdroj vody, a to včetně příslušenství a technických zařízení na ně

připojených.

 

1. Odpovědnost. Vodárenská společnost je odpovědná za kvalitu dodávané vody pouze k vodoměru. Za vnitřní vodovod, účel, jemuž slouží, za jeho stav a případné ovlivnění kvality vody na kohoutku je plně zodpovědný majitel domu nebo bytu.

 

2. Design. Návrh musí být zpracován odborně způsobilou osobou. Špatný návrh může vést k problémům s dostatkem a tlakem vody nebo naopak k plýtvání vodou, ke zbytečné stagnaci vody, či k její kontaminaci, k nadměrnému hluku v budově, snížení životnosti potrubí nebo ke znemožnění potřebné údržby.

 

3. Volba materiálů. Vnitřní vodovod musí být proveden ze zdravotně nezávadných materiálů, které jsou kompatibilní s kvalitou distribuované vody. Nesprávné nebo nekvalitní potrubí může znehodnotit kvalitu vody na kohoutku po stránce pachové i zdravotní (kovy, organické látky, bakterie) – náprava takového stavu je pak mnohem dražší než počáteční koupě dražšího, ale kvalitního potrubí.

 

4. Provedení. Montáž vnitřního vodovodu může při neodborném počínání a chybách způsobit škody. Protože to však nejsou škody typu exploze jako u chybné instalace plynu, ale jen takové, které se projeví

postupně a pomalu, lidé si je většinou příliš nepřipouštějí. Svěřte instalaci jen odborně způsobilé osobě.

 

5. Propojení s jiným rozvodem. Vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu se podle

zákona nesmí přímo propojovat s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. studny). Stejně tak se

nesmí vzájemně propojovat oddílné vnitřní vodovody různých druhů vod. Každé připojené zařízení,

které by mohlo vést ke znečištění vody ve vnitřním vodovodu, musí mít ochranu proti zpětnému průtoku.

 

6. Provoz. Jako jiná technická zařízení, i vnitřní vodovod vyžaduje pravidelnou vizuální kontrolu a určitou

rutinní údržbu (ověřování funkčnosti armatur, výměna opotřebovaných částí, odpojení a přerušení

provozu v případě delšího nepoužívání apod.).

 

7. Stagnace vody. Vnitřní vodovod musí být navrhován tak, aby bylo zabráněno stagnaci vody. Stagnující

voda je srovnatelná s potravinou s prošlým datem spotřeby. Nemusí sice nutně prodělat negativní změny,

ale tyto změny proběhnout mohou a nemusí být patrné pouhými smysly.

 

8. Staré materiály. Padesát a více let stará potrubí vnitřního vodovodu mohou korodovat a dodávat hnědě

zakalenou vodu, nebo být zarostlá vodním kamenem a nepříjemně snižovat tlak vody. Pokud je ale

vnitřní vodovod ještě předválečný a vyroben z olova, na kvalitě vody to svými smysly nepoznáte. Voda

z takového vodovodu může být riziková pro malé děti a těhotné ženy. Bydlíte-li ve starém domě, který

neprošel rekonstrukcí, ověřte si, nemáte-li v domě dosud rozvody vody z olova.

 

9. Úprava vody. Zařízení na úpravu vody uvnitř budov nesmí způsobovat nadměrnou spotřebu nebo

plýtvání vodou. Úprava vody nemá kompenzovat nesprávný návrh vnitřního vodovodu nebo nevhodnou

volbu jeho materiálů. Volba nesprávné technologie úpravy může napáchat více škody než užitku.

 

10. Legionely. Rozvody teplé vody, pokud je její teplota nižší než 55 °C, mohou být osídleny bakteriemi

rodu legionela. Lidé s oslabeným imunitním systémem se mohou nakazit při vdechnutí aerosolu při

sprchování a onemocnět vážným zápalem plic. Především tyto osoby by měly dbát na to, aby kvalita

jejich teplé vody byla v tomto ohledu bezpečná.

 

Zaujaly vás tyto informace a chcete se dozvědět více? Podrobnosti najdete ve volně dostupné publikaci

„Pitná voda z kohoutku; zdravotní aspekty vnitřních vodovodů. Informace a tipy pro vlastníky

a nájemníky domů a bytů” (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod).

 

© Zpracoval a vydal Státní zdravotní ústav. Praha 2013. E-mail: voda@szu.cz.