Nadpis (kliknutím vložte text)

+420 721 321 802     info@centrumvody.cz

Kontaktujte nás
Rozbory vody

Provádíme základní, krácené i úplné rozbory pitné vody. Dále se zaměřujeme na rozbory teplé vody, bazénové vody, uskutečňujeme i rozbory odpadních vod či radiologické rozbory. Výsledky porovnáváme s vyhláškou 252/2004 Sb. Řídíme se Vodním zákonem 254/2001 Sb. a vyhláškou 428/2001 Sb.

 

Preferujeme individuální přístup pro Vaši maximální spokojenost s našimi službami

Nejste jisti kvalitou Vašeho vodního zdroje a potřebujete mít jistotu, že můžete vodu z Vaší studně či vrtu bez obav využívat pro pitné účely? Využijte naši speciální nabídku základních rozborů vody, která zahrnuje nejsledovanější ukazatele, za zvýhodněnou cenu 850,-Kč vč. 21% DPH s vyhotovením výsledků již za 48 hodin. (Jedná se o vybrané ukazatele z kráceného rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb.)

Více informací o cenách naleznete v ceníku.


Nejsledovanější chemické a mikrobiologické ukazatele za zvýhodněnou cenu: hodnota pH, celková tvrdost (suma vápníku a hořčíku), konduktivita (vodivost), dusičnany, dusitany, dusičnanový a dusitanový dusík, amonné ionty a amoniak, železo, mangan, sírany, chloridy, koliformní bakterie, Escherichia coli.

 

Potřebujete rozbor vody, ale jste z daleka nebo nemáte čas na doručení vzorku?

Právě pro Vás je tu nová služba "SAFE TIME"!       

A jak to funguje?                                              

  • rozbor vody objednejte telefonicky, e-mailem nebo vyplňte níže uvedený dotazník
  • na Vámi uvedenou adresu odešleme speciální odběrový termo box, který obsahuje sterilní vzorkovnice, návod k odběru vody a chladící element
  • naplněné vzorkovnice si následující den (nebo dle dohody) vyzvedne řidič a doručí je k nám do laboratoře
  • protokol o provedené zkoušce s výsledky Vám zašleme poštou nebo e-mailem

Cena služby "SAFE TIME" je 1 150,-Kč vč. DPH a zahrnuje: zaslání a vyzvednutí vzorkovnic, zpracování a vyhodnocení vzorku, odeslání protokolu s výsledky. Rozbor vody zahrnuje tyto parametry: pH, celková tvrdost (vápník+hořčík), konduktivita - vodivost, dusičnany, dusitany, dusitanový a dusičnanový dusík, amonné ionty a amoniak, železo, mangan, sírany, chloridy, koliformní bakterie a Escherichia coli.

Akce – rozbor pitné vody. 38 ukazatelů jakosti pitné vody nyní získáte za akční cenu 1 700,- Kč včetně DPH.

Pro většinu uživatelů vlastního zdroje vody je při výběru rozsahu rozboru hlavním vodítkem především cena za samotný rozbor vody a méně se již zajímají, co za dané peníze dostanou a jakou vypovídající hodnotu jim přinese protokol s výsledky, ke stavu jejich zdroje s vodou.

 

Připravili jsme pro Vás akční nabídku na provedení rozboru vody, zahrnující 38 parametrů jakosti pitné vody.

 

Seznam ukazatelů jakosti pitné vody:

 

Koliformní bakterie, Escherichia coli, pH, celková tvrdost-součet vápníku a hořčíku, konduktivita-měrná vodivost, dusičnany, dusičnanový dusík, dusitany, dusitanový dusík, sírany, chloridy, amonné ionty a amoniak, stříbro, hliník, arsen, bor, baryum, beryllium, vápník, kadmium, kobalt, chrom, měď, železo, draslík, lithium, hořčík, mangan, molybden, sodík, nikl, fosfor, olovo, selen, thallium, vanad, zinek.

 

V případě využití doplňující služby SAFE TIME (doručení a svoz vzorkovnic v rámci celé ČR), je celková cena 1 900,- Kč včetně DPH.

Nabídka pro obce a provozovatele vodovodů a čistíren odpadních vod

Obce provozující vlastní vodovodní zdroje a čístírny odpadních vod jsou ze zákona povinny dodržovat četnost a rozsah kontrol dle platné legislativy.

Tato povinnost přináší nemalé finanční zatížení pro jejich provozovatele.

Nabízíme bezkonkurenční nabídku na provedení veškerých analýz spojených s provozem vlastního vodovodního řadu a čístíren odpadních vod, včetně náběrů a sledování četnosti dle platné legislativy.

V případě zájmu Vám vypracujeme individuální nabídku dle Vašich potřeb.

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz